Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985 288 164

Mr. Hải - 0985 288 164

Mr. Hải - 0985 288 164

Mr. Hải - 0985 288 164

Mr. Hải - 0985288164

Mr. Hải - 0985288164

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SANDSUN - TAIWAN

mỗi trang
VAN CHỐNG RÒ RỈ SV10 SANDSUN - TAIWAN

VAN CHỐNG RÒ RỈ SV10 SANDSUN - TAIWAN

• MODEL SV10 • Effective area (mm²): 25
0985-288-164
VAN CHỐNG RÒ RỈ SV04 SANDSUN - TAIWAN

VAN CHỐNG RÒ RỈ SV04 SANDSUN - TAIWAN

• MODEL SV04 • Effective area (mm²): 15
0985-288-164
CẢM BIẾN ÁP SUẤT ST-P40 SANDSUN - TAIWAN

CẢM BIẾN ÁP SUẤT ST-P40 SANDSUN - TAIWAN

• Pressure setting range MPa: 4~14 • Pressure setting range kg/cm²: 40~400 • Pressure setting range psi: 570~5700 • Voltage max: 250V • Current max: 3A • Temperature max: 80°C
0985-288-164
CẢM BIẾN ÁP SUẤT ST-P16 SANDSUN - TAIWAN

CẢM BIẾN ÁP SUẤT ST-P16 SANDSUN - TAIWAN

• Pressure setting range MPa: 2~16 • Pressure setting range kg/cm²: 20~160 • Pressure setting range psi: 285~2250 • Voltage max: 250V • Current max: 3A • Temperature max: 80°C
0985-288-164
ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT SANDSUN - TAIWAN

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT SANDSUN - TAIWAN

• Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC22 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC22 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC20 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC20 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC18 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC18 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC16 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC16 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC14 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC14 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC12 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC12 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC10 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC10 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC09 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PC09 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB16 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB16 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB14 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB14 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB12 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB12 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB10 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB10 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB09 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB09 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB08 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB08 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB07 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB07 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB06 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI MODEL PB06 SANDSUN - TAIWAN

• Áp suất không khí cung cấp ở mức 0,49MPa (5kg / cm²) (71psi)
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VA20 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VA20 SANDSUN - TAIWAN

• Áp dụng chỉ báo trên 600 tấn
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VA12 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VA12 SANDSUN - TAIWAN

• Áp dụng chỉ báo từ 200 - 600 tấn • Tiêu thụ không khí: 0,31 Nm³ / phút • Tiếng ồn tối đa: 77 db
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VA08 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VA08 SANDSUN - TAIWAN

• Áp dụng chỉ báo dưới 200 tấn • Tiêu thụ không khí: 0,27 Nm³ / phút • Tiếng ồn tối đa: 77 db
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VA06 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VA06 SANDSUN - TAIWAN

• Áp dụng chỉ báo dưới 200 tấn • Tiêu thụ không khí: 0,37 Nm³ / phút • Tiếng ồn tối đa: 83 db
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VS12 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VS12 SANDSUN - TAIWAN

• Áp dụng chỉ báo từ 200-600 tấn • Tiêu thụ không khí: 0,31 Nm³ / phút • Tiếng ồn tối đa: 77 db
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VS10 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VS10 SANDSUN - TAIWAN

• Áp dụng chỉ báo dưới 200 tấn • Tiêu thụ không khí: 0,27 Nm³ / phút • Tiếng ồn tối đa: 77 db
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VS08 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VS08 SANDSUN - TAIWAN

• Áp dụng chỉ báo dưới 200 tấn • Tiêu thụ không khí: 0,27 Nm³ / phút • Tiếng ồn tối đa: 77 db
0985-288-164
BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VS06 SANDSUN - TAIWAN

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI SERIES VS06 SANDSUN - TAIWAN

• Áp dụng chỉ báo dưới 200 tấn • Tiêu thụ không khí: 0,37 Nm³ / phút • Tiếng ồn tối đa: 83 db
0985-288-164

Top

   (0)