Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Hải - 0985 288 164

Mr. Hải - 0985 288 164

Mr. Hải - 0985 288 164

Mr. Hải - 0985 288 164

Mr. Hải - 0985288164

Mr. Hải - 0985288164

BƠM BẢO VỆ QUÁ TẢI

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LỌC THỦY LỰC ĐƯỜNG ÁP TYPE - DN

Pressure filter elements in accordance with DIN 24550 are used in pressure filters, e.g. in the series DFN, FLN, FLND, FMND, LFN, LFNF.

   FEATURES:

• Filter rating: 3 to 200 µm

• Filter materials: glass fibre, wire mesh

• Absolute or nominal filtration, depending on the filter material

• Permissible differential pressure: 30 to 160 bar

• Operating temperature: up to 100°C

• Compatible with all conventional operating media

• Without bypass valve

• In accordance with DIN 24550

Lọc dầu thủy lực đường áp DN - Pressure elements DIN:

 

1265318 0040 DN 003 BH4HC

1281540 0040 DN 003 BH4HC /-V

1263636 0040 DN 003 BN4HC  

1281541 0040 DN 003 BN4HC /-V

1265319 0040 DN 006 BH4HC  

1282765 0040 DN 006 BH4HC /-V

1265316 0040 DN 006 BN4HC  

1282766 0040 DN 006 BN4HC /-V

1265320 0040 DN 010 BH4HC  

1308578 0040 DN 010 BH4HC /-SFREE  

1281542 0040 DN 010 BH4HC /-V

1263637 0040 DN 010 BN4HC  

1307075 0040 DN 010 BN4HC /-SFREE  

1280614 0040 DN 010 BN4HC /-V

1303114 0040 DN 010 BN4HC /-V-SFREE  

1265321 0040 DN 025 BH4HC  

1281543 0040 DN 025 BH4HC /-V

1265317 0040 DN 025 BN4HC  

1281539 0040 DN 025 BN4HC /-V

1275836 0040 DN 025 W/HC  

1280211 0040 DN 025 W/HC /-V

1289323 0040 DN 050 W/HC  

1281544 0040 DN 050 W/HC /-V

1292619 0040 DN 100 W/HC  

1311559 0040 DN 100 W/HC  /-V

1325174 0040 DN 200 W/HC  /-V

319490 0063 DN 003 BH4HC  

1279854 0063 DN 003 BH4HC /-V

319478 0063 DN 003 BN4HC  

1278655 0063 DN 003 BN4HC /-V

319491 0063 DN 006 BH4HC  

1312540 0063 DN 006 BH4HC /-SFREE  

1276489 0063 DN 006 BH4HC /-V

319479 0063 DN 006 BN4HC  

1316384 0063 DN 006 BN4HC /-SFREE  

1282768 0063 DN 006 BN4HC /-V

319492 0063 DN 010 BH4HC  

1319377 0063 DN 010 BH4HC /-SFREE  

1281256 0063 DN 010 BH4HC /-V

319480 0063 DN 010 BN4HC  

1280211 0040 DN 025 W/HC  /-V

1289323 0040 DN 050 W/HC  

1281544 0040 DN 050 W/HC /-V

1292619 0040 DN 100 W/HC  

1311559 0040 DN 100 W/HC /-V

1325174 0040 DN 200 W/HC /-V

319490 0063 DN 003 BH4HC  

1279854 0063 DN 003 BH4HC /-V

319478 0063 DN 003 BN4HC  

1278655 0063 DN 003 BN4HC /-V

319491 0063 DN 006 BH4HC  

1312540 0063 DN 006 BH4HC /-SFREE  

1276489 0063 DN 006 BH4HC /-V

319479 0063 DN 006 BN4HC  

1316384 0063 DN 006 BN4HC /-SFREE  

1282768 0063 DN 006 BN4HC /-V

319492 0063 DN 010 BH4HC  

1319377 0063 DN 010 BH4HC /-SFREE  

1281256 0063 DN 010 BH4HC /-V

319480 0063 DN 010 BN4HC  

1312584 0063 DN 010 BN4HC /-SFREE  

1275226 0063 DN 010 BN4HC /-V

1323425 0063 DN 010 OH/PS  

319493 0063 DN 025 BH4HC  

1281545 0063 DN 025 BH4HC /-V

319481 0063 DN 025 BN4HC  

1319150 0063 DN 025 BN4HC /-SFREE  

1277675 0063 DN 025 BN4HC /-V

1282498 0063 DN 025 W/HC  

1282771 0063 DN 025 W/HC /-V

1288484 0063 DN 050 W/HC  

1281546 0063 DN 050 W/HC /-V

1293949 0063 DN 100 W/HC  

1297922 0063 DN 100 W/HC /-V

1319069 0063 DN 200 W/HC  

319494 0100 DN 003 BH4HC  

1282772 0100 DN 003 BH4HC /-V

319482 0100 DN 003 BN4HC  

1281620 0100 DN 003 BN4HC /-V

319495 0100 DN 006 BH4HC  

1303684 0100 DN 006 BH4HC /-SFREE  

1282773 0100 DN 006 BH4HC /-V

319483 0100 DN 006 BN4HC  

1307482 0100 DN 006 BN4HC /-SFREE  

1282710 0100 DN 006 BN4HC /-V

319496 0100 DN 010 BH4HC  

1301242 0100 DN 010 BH4HC /-SFREE  

1272972 0100 DN 010 BH4HC /-V

319484 0100 DN 010 BN4HC  

1301241 0100 DN 010 BN4HC /-SFREE  

1272970 0100 DN 010 BN4HC /-V

319497 0100 DN 025 BH4HC  

1282775 0100 DN 025 BH4HC /-V

319485 0100 DN 025 BN4HC  

1310173 0100 DN 025 BN4HC /-SFREE  

1278252 0100 DN 025 BN4HC /-V

1282499 0100 DN 025 W/HC  

1282777 0100 DN 025 W/HC /-V

1291575 0100 DN 050 W/HC  

1281621 0100 DN 050 W/HC /-V

1303091 0100 DN 100 W/HC  

1310353 0100 DN 200 W/HC  

1268871 0160 DN 003 BH4HC  

1282778 0160 DN 003 BH4HC /-V

1268867 0160 DN 003 BN4HC  

1300636 0160 DN 003 BN4HC /-SFREE  

1275058 0160 DN 003 BN4HC /-V

1268872 0160 DN 006 BH4HC  

1282779 0160 DN 006 BH4HC /-V

1268868 0160 DN 006 BN4HC  

1275558 0160 DN 006 BN4HC /-V

1268873 0160 DN 010 BH4HC  

1305187 0160 DN 010 BH4HC /-SFREE  

1282780 0160 DN 010 BH4HC /-V

1328247 0160 DN 010 BN4AM  

1268869 0160 DN 010 BN4HC  

1307074 0160 DN 010 BN4HC /-SFREE  

1274539 0160 DN 010 BN4HC /-V

1315254 0160 DN 010 ON/PO  

1323429 0160 DN 010 ON/PS  

1303863 0160 DN 020 BN4HC  

1268874 0160 DN 025 BH4HC  

1282781 0160 DN 025 BH4HC /-V

1268870 0160 DN 025 BN4HC  

1311949 0160 DN 025 BN4HC /-SFREE  

1281568 0160 DN 025 BN4HC /-V

1271553 0160 DN 025 W/HC  

1271556 0160 DN 025 W/HC /-V

1271554 0160 DN 050 W/HC  

1271557 0160 DN 050 W/HC /-V

1268174 0160 DN 100 W/HC  

1271558 0160 DN 100 W/HC /-V

1271555 0160 DN 200 W/HC  

1271559 0160 DN 200 W/HC /-V

319498 0250 DN 003 BH4HC  

1282782 0250 DN 003 BH4HC /-V

319486 0250 DN 003 BN4HC  

1275059 0250 DN 003 BN4HC /-V

319499 0250 DN 006 BH4HC  

1304582 0250 DN 006 BH4HC /-SFREE  

1282783 0250 DN 006 BH4HC /-V

319487 0250 DN 006 BN4HC  

1311544 0250 DN 006 BN4HC /-SFREE  

1276316 0250 DN 006 BN4HC /-V

319500 0250 DN 010 BH4HC  

1305189 0250 DN 010 BH4HC /-SFREE  

1267651 0250 DN 010 BH4HC /-V

1324527 0250 DN 010 BN4AM  

319488 0250 DN 010 BN4HC  

1307072 0250 DN 010 BN4HC /-SFREE  

1275060 0250 DN 010 BN4HC /-V

1323434 0250 DN 010 ON/PS  

319501 0250 DN 025 BH4HC  

1319624 0250 DN 025 BH4HC /-SFREE  

1282784 0250 DN 025 BH4HC /-V

319489 0250 DN 025 BN4HC  

1313948 0250 DN 025 BN4HC /-SFREE  

1279769 0250 DN 025 BN4HC /-V

1271560 0250 DN 025 W/HC  

1271564 0250 DN 025 W/HC /-V

1271561 0250 DN 050 W/HC  

1271565 0250 DN 050 W/HC /-V

1271562 0250 DN 100 W/HC  

1271566 0250 DN 100 W/HC /-V

1271563 0250 DN 200 W/HC  

1271567 0250 DN 200 W/HC /-V

1265323 0400 DN 003 BH4HC  

1280382 0400 DN 003 BH4HC /-V

1250531 0400 DN 003 BN4HC  

1275061 0400 DN 003 BN4HC /-V

1265324 0400 DN 006 BH4HC  

1301429 0400 DN 006 BH4HC /-SFREE  

1278421 0400 DN 006 BH4HC /-V

1264929 0400 DN 006 BN4HC  

1302899 0400 DN 006 BN4HC /-SFREE  

1277701 0400 DN 006 BN4HC /-V

1312585 0400 DN 006 BN4HC /-V-SFREE  

1314511 0400 DN 006 ON/PS  

1265325 0400 DN 010 BH4HC  

1303161 0400 DN 010 BH4HC /-SFREE  

1282785 0400 DN 010 BH4HC /-V

1324525 0400 DN 010 BN4AM  

1250530 0400 DN 010 BN4HC  

1303247 0400 DN 010 BN4HC /-SFREE  

1275062 0400 DN 010 BN4HC /-V

1311675 0400 DN 010 ON/PO  

1307588 0400 DN 020 BN4HC  

1265326 0400 DN 025 BH4HC  

1281519 0400 DN 025 BH4HC /-V

1318410 0400 DN 025 BN4AM /-V

1265322 0400 DN 025 BN4HC  

1313949 0400 DN 025 BN4HC /-SFREE  

1276471 0400 DN 025 BN4HC /-V

1278776 0400 DN 025 KS  

1318928 0400 DN 025 ON/PO /-V

1271568 0400 DN 025 W/HC  

1271572 0400 DN 025 W/HC /-V

1278777 0400 DN 050 KS  

1271569 0400 DN 050 W/HC  

1271573 0400 DN 050 W/HC /-V

1271570 0400 DN 100 W/HC  

1271574 0400 DN 100 W/HC /-V

1271571 0400 DN 200 W/HC  

1271575 0400 DN 200 W/HC /-V

1289052 0600 DN 003 BN4HC  

1289053 0600 DN 010 BN4HC  

1312448 0600 DN 025 BN4HC  

1317719 0630 DN 003 BH4HC  

1286460 0630 DN 003 BN4HC  

1288712 0630 DN 006 BN4HC  

1304471 0630 DN 010 BH4HC  

1277568 0630 DN 010 BN4HC  

1291487 0630 DN 025 BN4HC  

1316735 0630 DN 025 BN4HC /-V

1298733 0630 DN 025 W/HC  

1314146 0630 DN 025 W/HC /-V

1283847 0630 DN 100 W/HC  

1281247 1000 DN 003 ON  

2202617 1000 DN 003 ON /-V

1276946 1000 DN 006 ON  

1308241 1000 DN 010 BH4HC  

1272056 1000 DN 010 ON  

1276921 1000 DN 025 ON  

1289338 1000 DN 050 W/HC  

1316294 1000 DN 100 W/HC  

 

Vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 244/44, Đường Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: Mr. Thao 0985.459.559 hoặc Mr Hải : 0985.288.164
Email:thao.hoang@minhphuco.vn; hoanghai@minhphuco.vn
Website: www.
bamongthuyluc.com

mỗi trang

Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!

Top

   (0)